ReOne er en innovativ online vidensportal, der fokuserer på at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Organisationen tilbyder fortrolig og anonym støtte samt adgang til opdateret viden om psykologi, lovgivning og statistik vedrørende radikalisering. Gennem et kollektivt samarbejde med civilsamfundsorganisationer søger ReOne at etablere et inkluderende samfund og tilbyde positive sociale fællesskaber for sårbare unge. Med en brobyggende tilgang fungerer ReOne som en støtteplatform for pårørende og en ressource til dem, der søger vejledning og hjælp i bekæmpelsen af radikalisering.

Jeg har ledt an i udformningen af et koncept, der sigter mod at skabe et sikkert online-miljø, hvor unge kan finde støtte, ressourcer og et fællesskab til at bryde ud af radikaliserede miljøer. Ved at fokusere på strategisk implementering af teknologi har jeg været med til at sikre, at platformen bliver brugervenlig og tilgængelig.